Õpetame eesti keelt vene keele baasil ja inglise keele baasil. Õpetaja emakeel on eesti keel.

Kursus sobib:

 • venekeelse kooli 9. ja 12. klassi lõpetajatele eksamiks valmistumiseks
 • täienduseks eesti keele tasemeeksamiks (B1, B2, C1) valmistujale
 • tööalase eesti keele omandamiseks
 • igapäevase suhtluskeele praktiseerimiseks.

 

Vali õppimiseks endale sobiv viis.

 

Individuaaltund:

 • õpetaja on ainult sinu päralt
 • õppekava koostamisel võetakse arvesse, milline osaoskus (rääkimine, kirjutamine, lugemine, kuulamine, grammatika) sinu puhul kõige rohkem tähelepanu nõuab
 • sobib kõigi osaoskuste arendamiseks.

Paaristund:

 • tunnis on kaks õpilast, võimalik harjutada vestlemist inimesega, kelle keeleoskus on sinu omale lähedane
 • odavam kui individuaaltund
 • sobib kõigi osaoskuste arendamiseks.

Paaristunni eelduseks on, et sinuga samal ajal soovib õppimist alustada sama tasemega õpilane, kellele sobivad samad tundide ajad.

E-kursus:

 • võimalik õppida mistahes kohas ja ajal
 • tundide sageduse, pikkuse ja tempo määrad sina
 • ei arenda rääkimis- ja kuulamisoskust, sobib inimesele, kelle peamised soovid on seotud tekstist arusaamise ja kirjutamisega.

 

Hind

 • individuaaltund (90 minutit)   36 eurot
 • paaristund (90 minutit)           24 еurot
 • e-kursus (ühe tunni materjalide komplekt koos paranduste ja tagasisidega) 30 eurot.

Arvele ei lisandu käibemaksu.

Teenuse pakkuja ei ole Töötukassa lepinguline partner, mistõttu Töötukassa kursuste eest ei maksa.

Kontakt

Sirli Prausen

Tel: +372 5154745,
E-post: sirli.prausen@gmail.com.

Rasmus Hanson

Tel: +372 56947689
E-post: rasmushanson357@gmail.com

 

  Nimi

  E-posti aadress

  Olen huvitatud
  IndividuaaltundidestPaaristundidestE-kursusest